Ruiz García, Luis. (M)
ATN II, Cabo 1º
Aargub, Bir Nzarán. 1974-1975